Loading...

Technické otázky a nahlasovanie porúch vysielačov smerujte na peter.lalik@frontinus.sk
Milí poslucháči.

Chcete aj naďalej počúvať necenzurované správy, mať aj naďalej možnosť priamej komunikácie s politikmi v Debate na telefón, či tešiť sa z iných programov?
Podporte nás:

IBAN: SK 35 0200 0000 0000 4130 1432
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1111

prípadne naskenovaním QR kódu vo Vašej bankovej aplikácií:

Ďakujeme za akúkoľvek sumu.

O rádiu

Rádio FRONTINUS je nezávislá, súkromná regionálna rozhlasová stanica, ktorá začala vysielať 23. novembra 1993. Aktuálne je FRONTINUS druhou najdlhšie vysielajúcou rozhlasovou stanicou na Slovensku. FRONTINUS má charakter informačnej, zábavnej stanice, hrajúca prevažne súčasnú hudbu rôznych žánrov.  Rádio FRONTINUS je po dlhé roky silne späté so svojim poslucháčom. Práve silný záber na región a lojalita poslucháčov sú oproti ostatným médiám našou hlavnou devízou. Denne si FRONTINUS naladí zhruba 36 500 poslucháčov, čím si upevňuje svoju pozíciu najsilnejšieho regionálneho média v Žilinskom kraji.

Rádio Frontinus šíri svoj signál z vysielača na Straníku v Žiline na frekvencii 104,6 MHz, z vysielača na Jurošovskom vrchu v Čadci na frekvencii 96,1 MHz a z vysielača v Martine na 96,2MHz.

Mapa zobrazuje približné pokrytie rádiovým signálom, získané teoretickým výpočtom. Skutočné pokrytie sa môže mierne líšiť, najmä vzhľadom na terénne prekážky, vplyv počasia, či iné rušivé signály pôsobiace v mieste príjmu.
Zdroj: www.radia.sk

Stručná história

Spoločnosť Frontinus s. r. o, prevádzkovateľ rádia Frontinus, vznikla 30.1.1992. Jej spoločníkmi sú Ing. Rudolf Podkrivacký a Ing. Juraj Hudák - spolužiaci z gymnázia a takmer konškoláci z VŠDS. Názov Frontinus je spomienkou na muža menom Sextus Iulius Frontinus. Obdobie od vzniku firmy do novembra 1993 - prvé vysielanie - bolo poznačené úporným bojom o licenciu a o prežitie. Rádio Frontinus začínalo v priestoroch o rozmeroch cca 2 x 2 m, vo výškovej budove Vural. Miestnosť, oblepená kartónmi od vajec, slúžila ako štúdio. Vysielač bol umiestnený v miestnosti, ktorá slúžila ako únikový východ - to prinášalo problémy s jej uzamykaním. Anténny systém bol na streche budovy. Rádio nemalo telefónnu linku ani kancelárie. Vysielanie bolo pre väčšinu moderátorov "Terra Nova". Napriek tomu sa večer 23. novembra 1993 ozval na frekvencii 104,6 MHz hlas Milana Urbaníka. Hudobný archív rádia bol minimálny - niektoré pramene uvádzajú, že sme začínali s 3 CD nosičmi - čo zrejme nebude ďaleko od pravdy. Rádio nemalo pevnú programovú štruktúru. Na jednej schôdzi Marek Kubinec rezolútne vyhlásil "Chaos sa neosvedčil" a jeden z našich najlepších moderátorov Peter Hanuliak potom pripravil programovú štruktúru. Janko Sikora - autor našej nosnej znelky ako i mnohých reklamných šotov - sa o Frontinuse vyjadril ako o rádiu: "Ktoré má viac vôní, ale i zápachu ako ostatné rádiá". Napriek všetkému sa Frontinus stretol s veľkým poslucháčskym ohlasom. Už po troch mesiacoch sa Frontinus dostal do prieskumu sledovanosti MVK Sro s, pre mňa, neuveriteľnými výsledkami - tolerancia a lokálpatriotizmus Žilinčanov zrejme nepozná medze. Rádio bolo navyše veľmi aktívne i navonok - organizovali sme viacdňové koncerty pre amatérske i profesionálne hudobné skupinya ako aj veľmi úspešné diskotéky. Že vysoká sledovanosť nie je (paradoxne) v priamej úmere s príjmami z reklamy sme sa presvedčili veľmi rýchlo. Frontinus dlho doplácal na image rádia pre teens skupiny poslucháčov. I keď to už samozrejme od polovice roku 1994 nebola pravda. Postupne sme rádio začali "starnúť". Profesionalizovalo sa spravodajstvo a publicistika. V 95-tom sa nám podarilo svojpomocne vybudovať telekomunikačný stožiar na Kóte Straník. Išlo skutočne o heroický výkon - stožiar sa staval v zime a bez mechanizácie. Premiestnenie anténneho systému zväčšilo pokrytie signálom. To, spolu s profesionalizáciou programu, viedlo k ďalšiemu rastu sledovanosti. Zásluhu na tom mala i kvalitná publicistika. Vlastné spravodajstvo z regiónu, ale najmä populárna politická "Debata na telefón". Od roku 1996 sa dostáva na kvalitatívne novú úroveň i srdce rádia - obchodný úsek. Rádio v tomto období dospelo. Vyprofilovalo sa na jednu z najúspešnejších lokálnych staníc s dennou sledovanosťou 40 - 60 tisíc poslucháčov a získalo väzby na významné reklamné agentúry. Za úspech považujem i to, že v dobe potápania zadĺžených firiem a následného prevádzania aktív na "dcérske" spoločnosti, vydržala spoločnosť Frontinus s.r.o. bez zmeny. "BEYOND 2000" bol pre nás veľkou výzvou. V čase globalizácie mediálneho trhu, uniformity programových štruktúr a profesionality dovedenej až do sterility - získa alebo stratí rádio Frontinus? V čase, keď informácie a zábava sú dostupnejšie ako kedykoľvek predtým, kde je miesto rádií, kde je miesto Frontinusu?


Ing. Rudolf Podkrivacký
konateľ

Kto stojí za rádiom