Loading...

Technické otázky a nahlasovanie porúch vysielačov smerujte na peter.lalik@frontinus.sk
Milí poslucháči.

Chcete aj naďalej počúvať necenzurované správy, mať aj naďalej možnosť priamej komunikácie s politikmi v Debate na telefón, či tešiť sa z iných programov?
Podporte nás:

IBAN: SK 35 0200 0000 0000 4130 1432
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1111

prípadne naskenovaním QR kódu vo Vašej bankovej aplikácií:

Ďakujeme za akúkoľvek sumu.

Upozornenie!

Uzávierka online gratulácií na najbližší víkend je vo štvrtok o 10:00

Gratulácie podané po tomto termíne môžu byť zaradené do vysielania len výnimočne (po dohovore v redakcii rádia a podľa technických možností) a sú spoplatňované prirážkou vo výške 100%.

Ak pripadne na stredu, štvrtok alebo piatok deň pracovného voľna, uzávierka sa z technických dôvodov posúva o deň vopred.


Gratulácia musí obsahovať meno jubilanta, vek a venovanie. V gratulácii môže byť spomenutý iba jeden oslávenec, prípadne jeden manželský pár pri výročí sobáša.

Vždy sa maximálne snažíme vyhovieť hudobnému prianiu uvedenému v objednávkach, ale pre zachovanie formátu relácie si redakcia vyhradzuje právo na úpravu hudobného výberu.

Vami zadaný čas vysielania sa snažíme dodržať, avšak vždy to nie je možné, pretože sa môže stretnúť v rovnaký čas viacero gratulácií. V takom prípade Vás budeme kontaktovať.

Doplňujúce údaje, odkaz pre redakciu, ...

Hodnota objednávky: