Loading...

Žilina príjima ďalšie protipandemické preventívne opatrenia

Žilina príjima ďalšie protipandemické preventívne opatrenia
Zdroj: koronavirus.zilina.sk

Z domova | 16.10.2020 12:10 | Zdielať

Mesto Žilina, pre údajnú pandémiu, prijíma ďalšie preventívne opatrenia.

Mestská krytá plaváreň v Žiline a Mestské divadlo v Žiline budú od 15. októbra uzatvorené až
do odvolania. V jedálňach pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča 1, na
Lichardovej ulici č. 44 v Žiline a vo výdajni stravy na ulici A. Kmeťa 38 je zrušená možnosť
stravovania v jedálni, stravníci ale môžu využiť výdaj jedla do vlastných obedárov. Personál
zariadení vykonáva na mieste povinné meranie telesnej teploty stravníkov, povinné je
dodržiavanie povinných rozstupov či používanie rúška.

Od štvrtka 15. októbra bude až do odvolania pozastavená činnosť denných centier. Aktivity sú
obmedzené aj v zariadení pre seniorov ÚSMEV v Žiline, ktoré je od 7. októbra uzavreté.
Vychádzky seniorov sú dovolené len v exteriéri areálu a neodkladné úradné záležitosti je
možné realizovať len s doprovodom personálu. Návštevy sú v zariadení naďalej zakázané.
Výnimku tvoria klienti v paliatívnej starostlivosti, ktorých môže navštíviť najviac jeden
najbližší príbuzný jedenkrát týždenne na dobu 15 minút. Sprísneným podmienkam podlieha aj
prijímanie nových klientov do zariadenia.

V Základných umeleckých školách Ladislava Árvaya, Ferka Špániho v Žiline a v Centre
voľného času Kuzmányho 105 sa do odvolania ruší hromadná krúžková činnosť. Prerušenie
sa týka aj tréningovej činnosti členov športových klubov v priestoroch zimného štadióna v
Žiline. Prerušenie krúžkovej a tréningovej činnosti sa dotkne aj iných subjektov, ktoré
využívajú prenájom priestorov v základných či materských školách a školských zariadeniach
v správe mesta.

Klientske centrum na Mestskom úrade (MÚ) v Žiline bude zabezpečovať všetky služby bez
zmeny. Úradné hodiny budú od 19. októbra 2020 obmedzené nasledovne: každý pracovný
deň od 8.00 do 14.00 hod., v stredu do 16.00 hod. V čase medzi 11.30 a 12.00 hod. bude
budova MÚ verejnosti neprístupná z dôvodu dezinfekcie priestorov. Klientom bude pri vstupe
meraná telesná teplota a do budovy budú vpúšťaní v obmedzenej miere tak, aby počet
klientov aktuálne sa nachádzajúcich v klientskom centre zodpovedal nariadeniam hygienikov.
Spoje mestskej hromadnej dopravy v Žiline aktuálne jazdia v režime pracovných dní platných
pre školský rok z dôvodu zachovania dostatočnej kapacity a tým zabezpečenia väčšieho
rozmiestnenia cestujúcich vo vozidle. Nástup do vozidla je cestujúcim stále povolený iba s
rúškom alebo iným zahalením úst a nosa. Zrušené je dopytové otváranie dverí na všetkých
zastávkach, pričom toto opatrenie platí aj na zastávkach na znamenie. Dvere otvára výhradne
vodič. Zrušený je doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča.