Loading...

Univerzitná nemocnica Martin zväčšila priestory po 10 rokoch

Univerzitná nemocnica Martin zväčšila priestory po 10 rokoch
Ilustračná foto

Z domova | 16.07.2020 22:07 | Zdielať

Dialyzačnému stredisku v Univerzitnej nemocnici Martin, ktoré má dlhú tradíciu, pribudli nové lôžka. Patrí medzi posledné dve štátne zariadenie, ostatné centrá na Slovensku, sú súkromné. „Po tejto prestavbe vzniklo 6 miest pre pacientov. Po súčasnom dokončení úplne novej prístavby môže dialyzačné stredisko naraz dialyzovať 10 pacientov,“ informoval na hlavnej stránke nemocnice MUDr. Pavel Makovický, PhD. - zástupca prednostu I. Internej.

Cieľ bolo zvýšenie komfortu pacientov. Počet pacientov, ktorí potrebujú dialýzu stále pribúda. Obličky sú životne dôležitý orgán, a ak nefungujú správne, následky môžu byť fatálne. Dialýza patrí medzi metódy náhrady funkcie obličiek. Zdravé obličky odstraňujú z krvi odpadové látky a zbavujú telo prebytočných tekutín, a práve tieto funkcie dialýza nahrádza. Liečba je časovo náročná, keďže ju mnohokrát musia pacienti absolvovať 3-krát do týždňa po 5 hodín. Nová prístavba preto umožní pacientom väčšie pohodlie. Má kapacitu päť až šesť dialyzačných lôžok, kompletne vybavená novou zdravotníckou technikou a nábytkom.

V Žilinskom kraji je zriadených 9 dialyzačných stredísk , kde je zdravotná starostlivosť poskytovaná na 64 dialyzačných posteliach . Z uvedeného počtu sú 2 dialyzačné strediská štátne s celkovým počtom 15 postelí a 7 dialyzačných stredísk neštátnych s celkovým počtom postelí 49.

Zdroj: unm.sk, zilinskazupa.sk