Loading...

Peter Cibulka, poslanec žilinského mestského zastupiteľstva, podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s podozrením na spáchanie trestného činu podvodu a porušenie povinností pri správe

Peter Cibulka, poslanec žilinského mestského zastupiteľstva, podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s podozrením na spáchanie trestného činu podvodu a porušenie povinností pri správe
Ilustračná foto

Z domova | 27.06.2020 00:06 | Zdielať

V zdôvodnení návrhu sa píše: Pôvodne mestský pozemok (pozn. redakcie: pozemok pôvodne patril do areálu ZŠ Karpatská) bol v roku 2008 predaný za 1,- Sk do spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť za účelom vybudovania športového centra. Tento bod bol vsunutý do rokovania zastupiteľstva na základe návrhu vtedajšieho poslanca Petra Fiabáne. V tejto spoločnosti má mesto Žilina menšinové rozhodovacie právomoci. Väčšinové má firma SIRS - Development, a. s a konečným užívateľom výhod v Žilinskej parkovacej spoločnosti je G. Trabelssie. Odtiaľ bol tento pozemok v roku 2009 prevedený do firmy ŠPORT PARK, s.r.o., v ktorej je konečným užívateľom G. Trabelssie. Mesto v
súvislosti s touto transakciou nedisponuje žiadnou zmluvou o prevode nehnuteľnosti ani iným dokumentom s obdobným účinkom.

V roku 2019 na mimoriadnom vianočnom zastupiteľstve primátor Žiliny Peter Fiabáne predložil poslancom na schválenie návrh výmeny majetkov medzi mestom Žilina a spoločnosťami G. Trabelssieho, v ktorej bol tento pôvodne mestský a za korunu predaný pozemok ponúknutý mestu za 1 932 578,34,- Eur.