Přeskočit navigaci


V prípade záujmu o pravidelné zasielanie informácií o zmenách na stránkach zadajte svoju mailovú adresu.

POVAŽSKÉ MÚZEUM

Topoľová 1
010 03 Žilina
riaditeľ: PhDr. Marián MRVA
tel.: 041/5621 943, 0903/534004 riad. 041/ 5620 306
fax: 041/ 5620 033
e-mail: muzeum@psgnetza.sk

budatin
Budatínsky zámok

Považské múzeum v Žiline so sídlom v Budatínskom zámku, ktorého areál je v súčasnosti v rekonštrukcii, prezentuje jedinečnú drotársku expozíciu, v jeho správe je hrad Strečno a národopisné expozície v pamiatkovej expozície Čičmany a v Terchovej.

MIESTO: BUDATÍNSKY ZÁMOK

Budatínsky zámok je historickou a architektonickou pamiatkou Žiliny. V minulosti patril medzi vodné hrady, chránené tokom riek a vodnými priekopami. Jeho najstaršou časťou je mohutná ranogotická štvorposchodová veža, ktorá bola postavená v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde v polovici 13. storočia. Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a Kysuce plnila i funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezka. Začiatkom 14. storočia, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho, vežu opevnili a vystavali jednotraktový palác. Najväčšie stavebné úpravy zaznamenal v rokoch 1487 - 1798, keď bol majetkom rodu Suňogovcov. Dátum renesančnej prestavby, rok 1551 - je zaznamenaný na krbe prvého poschodia veže. V 18. storočí, keď zámok už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo-klasicistický kaštieľ. V roku 1798 prešiel Budatínsky zámok do majetku rodu Čákyovcov, ktorým patril až do roka 1945. Postihli ho aj revolučné udalosti rokov 1848 - 1849, keď 10. januára 1849 takmer úplne vyhorel a odvtedy dlhší čas chátral. Celkovú obnovu zámku začali jeho majitelia až v rokoch 1920-1922. Po odstránení rumovísk časti barokového paláca dostavali juhozápadné krídlo v historizujúcom slohu a zámok dostal dnešnú podobu.

EXPOZÍCIE:

Drotárstvo predstavuje dejiny a súčasnosť jedinečného slovenského remesla. Súbor drotárskych výrobkov, pracovných nástrojov a umeleckých predmetov je unikátom vo svetovom meradle

Sakrálne umenie 18. 19. storočia na dvoch podlažiach zámockej veže je vystavený výber plastík a obrazov so sakrálnou tematikou

Dobový interiér priblíži pre návštevníka atmosféru života meštianskej spoločnosti 19. a začiatku 20. storočia

PODUJATIA

 

Výstavy

Ľudová kultúra z Békéscaby
Netradičná výstava družobného regiónu Žilinského samosprávneho kraja.
01.12.2006 – 31.12.2006, PM – výstavná miestnosť v Budatínskom zámku, utorok – nedeľa od 9,00 hod. do 14,00 hod.

Veľké Rovné - cesta dejinami, cesta životom, alebo Kde drotárstvo na svet prišlo
Výstava predstaví jednu z popredných drotárskych obcí v Javorníkoch a je venovaná 600. výročiu vzniku obce Veľké Rovné 1408 – 2008.
01.12.2006 – 31.12.2006, PM – priestor pod terasou, utorok –nedeľa od 9,00 hod. do 14,00 hod.

Orientácia v rámci Žiliny - MHD:

Budatín - zastávka Námestie hrdinov
Železničná stanica
č. 22 - smer Brodno
č. 30 - smer Vranie
Obchodný dom Tesco
č. 21 - smer Pov.Chlmec
č. 27 - smer Zástranie

MIESTO: HRAD STREČNO

expozícia: Dejiny hradu Strečno

starhrad
Starhrad

Romantická zrúcanina hradu Strečno dominuje nad stuhou Váhu ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Aj keď je už tri storočia ruinou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od gotiky po baroko. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. storočia, ale prvé osídlenie je omnoho staršie - archeolgické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby kamennej. Výslovný písomný dôkaz o jestvovaní hradu pochádza až z r. 1384, keď sa spomína pod názvom "comitatus castri Strechyn". Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Kostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov. Výsledky historicko-architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie.

V jednotlivých vitrínach sú vystavené archeologické nálezy, ktoré sa získali počas výskumu a vyčisťovacích prác - bohato zdobené kachlice, zachovalé časti ostení okien a portálov dverí ,časti náhrobných platní pravdepodobne oboch manželiek Františka Vešeléniho - Žofie Bošňákovej a Márie Séči. Z kováčskej vyhne pochádzajú kúsky trosky, medené pásiky - podozrenie na peňazokazeckú dieľňu ,železné kladivko, mince.
Súčasťou expozície je model hradu, ktorý znázorňuje objekt pred vlastnou rekonštrukciou.
Kontakt: tel.041/569 74 00, p. Repáňová

Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline oznamujú verejnosti, že hrad Strečno bude z technických príčin, od 1. 12. 2004 až do 30. 04. 2005 zatvorený. Od 1. 04. 2005 budú možné, vopred ohlásené návštevy. Pôvodne avízované návštevné hodiny sa rušia. Bližšie informácie na internetovej stránke www.pmza.sk.

PODUJATIA

V hradnej kaplnke je možnosť konať romantické svadby, jednoduché ale aj s programom. Bližšie informácie: 041/ 569 74 00, p. K. Repáňová

Ďalšie mimoriadne predstavenia si je možné objednať telefonicky - minimálne 30 členná skupina
kontakt :
Hrad Strečno, 013 24 Strečno
tel. : 041 / 569 74 00, p. K. Repáňová

MIESTO: Terchová

expozícia: Jánošík a Terchová

Expozícia je venovaná ľudovému hrdinovi Jurajovi Jánošíkovi, ktorý sa v obci narodil. Sú v nej inštalované dokumenty a materiály k dejinám Terchovej a ľudovým zvykom. Z exponátov upúta pozornosť dereš, predmety používané cez fašiangy, potreby roľníckej domácnosti v minulosti.

kontakt:
Budatínsky zámok, p. K.Michalová
041 / 562 00 33, 500 15 11

autobusová doprava Žilina - Terchová, centrum

MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Dlabačova 15
Piatok od 14:30 - 17:30 hod
Nedeľa od 15:30 - 17:30 hod.

↑  Nahor

Pridať do obľúbených položiek | Pridať do ICQ kontakt listu
©2005 Frontinus, spol. s r.o. | Posledná aktualizácia: 20.5.2015 21:34:28 | Webmaster:  Blanka Ulaherová
Design ART-PGN, kód Plaváček webdesign |